Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

7144 Sayılı Yasa ile İlgili, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Personelleri ile İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi Personellerine Yönelik Bilgi Değerlendirmesi Toplantısından Görüntüler