7144 Sayılı Yasa ile İlgili, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Personelleri ile İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi Personellerine Yönelik Bilgi Değerlendirmesi Toplantısından Görüntüler