7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında İlimizdeki Yazılı ve Görsel Basına Bilgi Verilme Toplantılarından Görüntüler