Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığının Misyon ve Vizyonu

Misyonumuz;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonumuz;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

 

 

Uşak Defterdarlığının Misyon ve Vizyonu

MİSYONU

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için, Devletçe belirlenen maliye politikaları çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesiyle verilen yetkiye dayanılarak bütçe gelirlerini toplamak, bütçe giderlerini ödemek,  hazine davalarını takip etmek gibi kamu mali hizmetlerini etkin, verimli, süratli ve doğru bir şekilde yerine getirmektir.”

VİZYONU

“Üstlendiğimiz misyonu en iyi şekilde yerine getirmek  için  çalışanlarını eğiten, mükelleflerini sürekli  bilgilendiren;  insan haklarına saygılı ve onların memnuniyetlerini esas alan,  bilgi üreten, ürettiği bilgiyi paylaşan, katılımcı, hesap verebilir, güvenilir, dinamik öncü bir kurum yaratmaktır”