6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında

6292 sayılı Kanun kapsamında 2-B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında