Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Web Sitesi İlan (6292 sayılı Kanun süre uzatımı)

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘ Geçici Madde 7’ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu konuyla ilgili Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) web sitesinde(kurumsal.milliemlak.gov.tr) gerekli duyuru yapılmıştır.