Uşak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında Düzenlenen 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Toplantısı

Uşak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonunda 12.12.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Defterdarımız Sayın Birsen TOKAÇ’ın Başkanlığında, Vergi Dairesi Müdürü Şaban ÖZSOY ve Gelir Müdür Vekili Metin KISA’nın da katılımlarıyla düzenlenen toplantıda; 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelecek “e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter” uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Uşak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Defterdarımız Sayın Birsen TOKAÇ, “uzun zamandan bu yana e-fatura ve e-defter uygulamasının alt yapısı üzerinde çalışıldığını ifade ederek sistemin uygulayıcısı olan mali müşavir ve muhasebe uzmanlarından gelen talep ve beklentilerin Bakanlığa iletileceğini” bildirmiştir.