Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Genel

Bayramlaşma

Sayın Defterdar Vekilimiz Birsen TOKAÇ ve Birim Amirlerimiz personelimizin Kurban Bayramını kutladılar.

7143 ve 7144 Sayılı Kanunlarla İlgili Basın Toplantısı

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili İlimiz Defterdarlığının İlimizde Bulunan Basın Mensuplarına Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması”

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Defterdarlığımızca İlimizde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde tanıtım ve bilgilendirme standı açılmış olup; mükelleflere kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunulup Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gönderilen el broşürleri dağıtılmıştır.

 

 

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması…”

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Defterdarlığımızca Tiritoğlu Parkında tanıtım ve bilgilendirme standı açılmış olup; mükelleflere kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunulup Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gönderilen el broşürleri dağıtılmıştır.

 

Web Sitesi İlan (6292 sayılı Kanun süre uzatımı)

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘ Geçici Madde 7’ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu konuyla ilgili Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) web sitesinde(kurumsal.milliemlak.gov.tr) gerekli duyuru yapılmıştır.