Ticaret Odası Başkanı Sayın Selim Kandemir Ve Genel Sekreter Sayın Caner Urhan’ın Defterdarımız Sayın Birsen Tokaç’ı Ziyaretleri