Toplantı

Sayın Defterdarımız Birsen TOKAÇ’ın başkanlığında merkez ve ilçe birim amirlerinin katılımıyla Bakanlığımız gelir ve gider birimlerinin 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılı hedefleri doğrultusunda Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinin 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirilip, 2020 yılı hedeflerinin belirlenmesi, gelir, saymanlık, muhakemat ve personel hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan sorunların tespit edilip uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplantı düzenlenmiştir.