7143 ve 7144 Sayılı Kanunlarla İlgili Basın Toplantısı

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili İlimiz Defterdarlığının İlimizde Bulunan Basın Mensuplarına Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.